artr
artr

Filistin Hakkında basın duyrusu

Türk-Mısır İş Adamları Derneği (TÜMİAD) olarak, yaşanan bu insanlık ayıbı karşısında Filistin halkının ve haklı davasının yanında yer almak ve insani görevimizi yerine getirmek amacıyla; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, AFAD ve Türk Kızılay’ı gibi kamu kurumlarının yanı sıra yerli ve yabancı sivil toplum örgütleriyle tecrübelerimizi paylaşma, yönlendirme ve tedarik zinciri konusunda yardımcı olma gayreti içindeyiz.Söz konusu STK’ların bağışlarının en etkin ve ekonomik şekilde tedariki için Mısır’lı tedarikçilerle buluşturulması; bu sayede yardımların ihtiyaç sahiplerine daha etkin ve ekonomik yollardan temini ve Mısır Kızılay’ı ve Tahya Misr derneği üzerinden Filistin Kızılay’ına ve ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için aracılık yapmaktayız. Bu sayede hem yardımların yurt dışından getirilerek nakliye ve navlun masrafları ödeneceğine, Mısır’lı tedarikçilerden daha ekonomik tedarikine ve aynı maliyetle daha fazla yardım gönderilmesine yardımcı olduğumuz gibi, Mısır’lı firmalardan ürün tedarik edilmesini sağlayarak ülke ekonomisinin hareketlenmesine de dolaylı destek sunmuş oluyoruz.TİKA’nın, Mısır’da ekonomi alanında yapmayı düşündükleri; teknik eleman eğitimi, sağlık ve kadınların ekonomiye katkılarının artırılmasına yönelik çalışmalarında da destek vermekte ve ülke ekonomisine ve yatırımcılarımıza büyük katkı sağlayacak olan bu faaliyetler için, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlama noktasında katkılarımızı sunmaktayız

Related Posts